SWIPY MATHS

  • 0

SWIPY MATHS

apllicacions matematiques

Swipy Maths és una app infantil pensada per a nens d’edats compreses d’entre 6 a 12 anys i ofereix resoldre tantes operacions matemàtiques com sigui possible en un temps donat.

Les operacions són sumes, restes, multiplicacions i divisions, i van de les més senzilles a les més complexes.

El temps és un factor a tenir en compte a l’hora de resoldre les operacions proposades ja que depenent dels segons a utilitzar, la app distingeix tres nivells de dificultat. El mode tortuga, el modus normal, i el modus llebre.

swipy maths 1

L’app realitzada per Dimoni Labs es distingeix de la resta en què aquesta permet resoldre les operacions de la mateixa manera que es resoldrien tradicionalment a paper i llapis, és a dir, en lloc d’oferir una operació amb múltiples respostes tipus test, Swipy Maths permet desenvolupar tots els càlculs necessaris fins a arribar al resultat final.

swipy maths apps

 

Una bona app per aprendre a resoldre amb rapidesa les operacions i aconseguir una bona agilitat mental.


cerca

free apps

recomana